คุณทวีฉัตร จุฬางกูร                                  
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สิ่งที่ผมยึดถือและปฏิบัติในการทำธุรกิจ คือ การใช้ยุทธศาสตร์ปรับแผนงาน ใส่ใจในรายละเอียด มองให้รอบด้าน ครบทุกมิติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้ทุกคนทำงานด้วยความสุข เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพทั้งสองสิ่งนี้ จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

คุณสริศ พัฒนะเมลือง
  • กรรมการผู้จัดการ
ด้วยนโยบายการบริหารที่เข้มแข็ง ประกอบกับการผลิตที่มีคุณภาพและศักยภาพทางการวิจัยพัฒนา TSC ได้สร้างงานและสร้างโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า และแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน
คุณสิริณา พัฒนะเมลือง
  • ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา
ไทยสตีลเคเบิลไม่ได้มุ่งที่จะแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว เรายังหวังจะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต และพัฒนาให้พนักงานของเราเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม เพื่อไทยสตีลเคเบิลจะเป็นองค์กรที่มีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
คุณสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
  • ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน รวมถึง วิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการอันมีประสิทธิภาพ ทำให้ TSC เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ
คุณภัทรา ชัยยศบูรณะ
  • ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ 
เราให้ความสำคัญกับ ความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล ทีมงาน TSC มีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นร่วมกัน ที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก
คุณฮาจิเมะ คาโตะ
  • ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
“เพื่อให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า” เราจะไม่พยายามทำให้ดีที่สุด แต่ จะทำอย่างสมบูรณ์แบบเราสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราด้วยความมุ่งมั่นทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยี

คุณกสิตา พิทักษ์สงคราม

  • ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจพัฒนางานทุกด้าน การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน

คุณจักรรัตน์ มีสาวงษ์

  • ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานจัดหา

เป้าหมายของเราคือการสรรหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม จากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ TSC รักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้าของเรา


คุณมังกร จันทะคัด

  • ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานผลิต

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต และยกระดับทักษะการทำงานให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com