บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ปี    ไฟล์ดาวน์โหลด
2563ไตรมาสที่ 1/2563
(ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
 ไตรมาสที่ 2/2563
(มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
 ไตรมาสที่ 3/2563
(เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)
ปี    ไฟล์ดาวน์โหลด
2562ไตรมาสที่ 1/2562
(ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)
 ไตรมาสที่ 2/2562
(มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
 ไตรมาสที่ 2/2562
(เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)
 ปี 2562
(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ปีไฟล์ดาวน์โหลด
 2561ไตรมาสที่ 1/2561
(ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

ไตรมาสที่ 2/2561
(มกราคม 2561 - มีนาคม 2561)

ไตรมาสที่ 3/2561
(เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561)

ปี 2561
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2560ไตรมาสที่ 1/2560
(ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)

ไตรมาสที่ 2/2560
(มกราคม 2560 - มีนาคม 2560)

ไตรมาสที่ 3/2560
(เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560)

ปี 2560
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2559ไตรมาสที่ 1/2559
(ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558)

ไตรมาสที่ 2/2559
(มกราคม 2559 - มีนาคม 2559)

ไตรมาสที่ 3/2559
(เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559)

ปี 2559
(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2558ไตรมาสที่ 1/2558
(ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557)

ไตรมาสที่ 2/2558
(มกราคม 2558 - มีนาคม 2558)

ไตรมาสที่ 3/2558
(เมษายน 2558 - มิถุนายน 2558)

ปี 2558
(ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2557ไตรมาสที่ 1/2557
(ตุลาคม 2556 - ธันวาคม 2556)

ไตรมาสที่ 2/2557
(มกราคม 2557 - มีนาคม 2557)

ไตรมาสที่ 3/2557
(เมษายน 2557 - มิถุนายน 2557)

ปี 2557
(ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
 ปีไฟล์ดาวน์โหลด
2556ไตรมาสที่ 2/2556
(มกราคม 2556 - มีนาคม 2556)

ไตรมาสที่ 3/2556
(เมษายน 2556 - มิถุนายน 2556)

ปี 2556
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
Powered by MakeWebEasy.com