โครงสร้างผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
โครงสร้างการถือหุ้นการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น
1คุณสรรเสริญ จุฬางกูร83,115,00031.99
2HI-LEX Corporation70,000,00026.94
3คุณทวีฉัตร จุฬางกูร21,294,7008.20
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,531,8004.82
5คุณสันติ พัฒนะเมลือง10,602,4004.08
6คุณสริศ พัฒนะเมลือง10,592,0004.08
7คุณสิริณา พัฒนะเมลือง10,196,3003.92
8คุณไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข6,500,0002.50
9บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)5,378,8002.07
10คุณดำรงค์ กุลธนพงศ์5,300,0002.04
11คุณกรกฤช จุฬางกูร4,000,0001.54
12คุณวราภรณ์ สงฆ์ประชา2,105,5000.81
13คุณเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์1,930,9000.74
14คุณพิทักษ์ วีระวัฒกานนท์1,750,0000.67
15คุณดวงพร วีระวัฒกานนท์1,665,5000.64
16คุณพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์1,511,0000.58
17คุณสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร1,500,0000.58
18คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล1,225,6000.47
19คุณคณิต สมิทธิวาสน์793,4000.31
20คุณปิยภา ธนสมุทร700,0000.27
21ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ7,252,1002.79
 รวมทั้งสิ้น259,800,000100
 
Powered by MakeWebEasy.com