กิจกรรม

วันที่ 23 กันยายน 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC โบว์ลิ่ง” ณ เมเจอร์ โบว์ลฮิต สาขาบิ๊กซีชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้การออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน               

เพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ไปรษณีบัตรส่งรักถึงแม่” ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานได้บอกรักแม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม TSC หล่อเทียนพรรษาขึ้น โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันหล่อเทียน เพื่อจะนำถวายวัดสำหรับใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาต่อไป                กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมและใกล้ชิดกับประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการหล่อเทียนนี้เสมือนกับการหลอมความสามัคคีของพนักงานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน                กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม และการบริจาคเงินเพื่อนำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรม TSC ทอดผ้าป่า ประจำปี 2554               

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC Movie Night ครั้งที่ 2” ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็ก สาขาอมตะนคร โดยนำพนักงานจำนวน 400 คน ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “Pirates of the Caribbean 4 ตอน ผจญภัยล่าสายน้ำอมฤตสุดขอบโลก” พนักงานได้รับความสนุกสนานจากการชมภาพยนตร์ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีกในครั้งต่อไป

               เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC Mini Half Marathon” ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 7 – 8 ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์                กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้ว รายได้จากกิจกรรมนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำเข้าสมทบสำหรับงานทอดกฐินประจำปี ที่ทางบริษัทฯ จะจัดขึ้นต่อไป ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วม และให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้               

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC พิทักษ์ทะเล” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ. สมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณป่าชายเลน                ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับความสุข ความประทับใจ และความสามัคคี ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ในครั้งต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com