คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร

คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร

คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ

 

จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร และน้องชายนายทวีฉัตร จุฬางกูร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director Certification Program (DCP 148/2011)

  ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบันกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. สายการบินนกแอร์ธุรกิจสายการบิน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิลผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟุลธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่นธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร
2556 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอลดำเนินธุรกิจการลงทุน ในบริษัทอื่นๆ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
บมจ. ไอร่า แฟคตอริ่งผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
2561 - ปัจจุบันกรรมการบจ. สายการบินนกสกู๊ดธุรกิจสายการบิน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอสไพเรชั่น วันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลายธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยการแบ่งชำระค่าสินค้า
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรีผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้เวิร์คผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั้นขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ. ไทยออโตอินดัสตรีธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ. ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
2545 - ปัจจุบันกรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผอ.จัดซื้อจัดหา
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียลนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก

ประวัติการกระทำผิด

-
 

Powered by MakeWebEasy.com