รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

Powered by MakeWebEasy.com