พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน “ระบบอัดอากาศ”

Powered by MakeWebEasy.com