TSC Dhamma Delivery # 2nd (2015)               

 TSC Dhamma Delivery # 2nd (2015)                

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “TSC ธรรมะเดลิเวอรี่” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมะในชีวิตประจำวัน” โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรม การวางแผนใช้เงินอย่างระมัดระวัง และการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสม

              

Powered by MakeWebEasy.com